Rancangan Damai Sejahtera

Dalam Yeremia 29 : 11-14 tertulis :
Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada-Ku, maka Aku akan mendengarkan kamu; apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku; apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati, Aku akan memberi kamu menemukan Aku, demikianlah Firman Tuhan, dan Aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dari segala tempat kemana kamu Kuceraiberaikan, demikianlah Firman Tuhan...

Dalam ayat yang memberikan kita kebahagiaan ini, aku sungguh berterima kasih kepada Tuhan yang telah berjanji untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan apabila kita mencari dan datang berseru kepadanya dalam doa kita. Rancangan tentang kita ada di dalam Dia. Dan rancanganNya itu adalah rancangan yang terbaik yang memberikan damai sejahtera bukan rancanan yang memberikan kecelakaan. Ya Bapa, ini kami datang berseru kepadamu dalam doa kami. kami akan terus bertekun kepadaMu ya Bapa. Demi rancanganMu yang memberikan harapan yang indah bagi masa depan kami. Amin..
God Bless Us...Glory To our God...

0 comments: (+add yours?)

Post a Comment